Members

Staff

Professor
Weiren LIN
hayashi.tameto.6s
Associate professor
Sumihiko MURATA
murata.sumihiko.6v
Assistant professor
Kazuya ISHITSUKA
ishitsuka.kazuya.4w
Secretary
Maki KATAOKA
kataoka.maki.8r

 
 
Account (@kyoto-u.ac.jp)

Students

D3
Nana KAMIYA
kamiya.nana.73m
D2
Tatsuhiro SUGIMOTO
sugimoto.tatsuhiro.63w
D1
Susumu SHIBUTANI
shibutani.susumu.87m
M2
Yota INOUE
inoue.yota.84c
M2
Yutaro SHIMIZU
shimizu.yutaro.86x
M2
Syo NAGATA
nagata.sho.75s
M2
Naoya MIURA
miura.naoya.56v
M1
Mikihito ISHII
ishii.mikihito.58x
M1
Terasu SANO
sano.terasu.32a
M1
Yutaro SHIGEMITSU
shigemitsu.yutaro.76u
M1
Yuki MURASE
murase.yuki.67z
B4
Satoru TSURUKI
tsuruki.satoru.36r
B4
Takumi NISHIKAWA
nishikawa.takumi.23a
B4
Shoki HIRANAKA
hiranaka.shoki.74a
B4
Motohiro FUJII
fujii.motohiro.62u
B4
Yosuke MOCHIZUKI
 
 
Account (@st.kyoto-u.ac.jp)

Alumni

FGI
Toshifumi MATSUOKA
JAMSTEC
Kyushu University
Univ. of Tokyo
Yunfeng LIANG
PWRI
Kyosuke ONISHI
Univ. of Tokyo
Hiromi HONDA
TU Delft
MIT
Kyushu University
China Univ. of Petroleum
Jihui JIA